Koszt korespondencji pocztowej poniesiony w ramach postępowania sądowoadministracyjnego jako podlegający zwrotowi wydatek... - OpenLEX

Makuch Jakub, Koszt korespondencji pocztowej poniesiony w ramach postępowania sądowoadministracyjnego jako podlegający zwrotowi wydatek „niezbędny do celowego dochodzenia praw”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Koszt korespondencji pocztowej poniesiony w ramach postępowania sądowoadministracyjnego jako podlegający zwrotowi wydatek „niezbędny do celowego dochodzenia praw”

Rozstrzygnięcie kwestii czy koszt korespondencji pocztowej z sądem stanowi wydatek niezbędny do celowego dochodzenia praw wywołuje rozbieżność ocen w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Część sądów administracyjnych przyjmuje, że wydatek ten jest celowy i niezbędny do właściwego prowadzenia sprawy, co daje możliwość jego zasądzenia przez sąd (zwrotu). Niektóre sądy administracyjne nie podzielają jednak wskazanego zapatrywania i zajmują stanowisko, iż koszt korespondencji pocztowej z sądem jest kosztem drobnym, zwykle ponoszonym w związku z postępowaniem i nie mieści się w kategorii wydatków podlegających zwrotowi. Akcentuje się także w ramach tego poglądu, że wynagrodzenie zasądzone pełnomocnikowi uwzględnia już wskazane wydatki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX