Janczukowicz Krzysztof, Korekta zawyżonej stawki VAT w przypadku sprzedaży konsumenckiej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Korekta zawyżonej stawki VAT w przypadku sprzedaży konsumenckiej

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują sytuacji, w której w ramach sprzedaży konsumenckiej, ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych) i dokumentowanej paragonami, podatnik-sprzedawca mylnie zastosował zawyżoną stawkę VAT. Czy ma prawo ją skorygować na swoją korzyść, skoro nie ma już praktycznej możliwości skontaktowania się z licznymi nabywcami błędnie opodatkowanego produktu? Odpowiedź nie jest oczywista, choćby ze względu na to, że przecież ciężar ekonomiczny VAT (także zawyżonego jak w omawianym przypadku) ponosi nabywca-konsument, któremu w omawianej sytuacji nie zwróci się już nadpłaconego (w sensie ekonomicznym a nie prawnym) podatku. Czy więc nadpłatę VAT wynikającą z zawyżonej stawki może uwzględnić sprzedawca?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX