Konsekwencje utraty pracy lub niewykorzystywania możliwości uzyskania dochodu przez obowiązanego alimentacyjnie dla zakresu... - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Konsekwencje utraty pracy lub niewykorzystywania możliwości uzyskania dochodu przez obowiązanego alimentacyjnie dla zakresu obowiązku alimentacyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Konsekwencje utraty pracy lub niewykorzystywania możliwości uzyskania dochodu przez obowiązanego alimentacyjnie dla zakresu obowiązku alimentacyjnego

W orzecznictwie podkreśla się, że jeżeli osoba obowiązana do alimentacji ze swej winy traci pracę zarobkową lub nie wykorzystuje w pełni swych zdolności uzyskiwania szeroko rozumianych dochodów, to przy ustalaniu wysokości alimentów należy przyjmować fikcję prawną, iż jego możliwości majątkowe i zarobkowe nie uległy pogorszeniu (por. art. 136 k.r.o). Natomiast w przypadku, w którym utrata możliwości zarobkowania lub wyzbycie się składnika majątkowego nie były przez obowiązanego do alimentów zawinione lub wynikały z obiektywnie usprawiedliwionych przyczyn, to może on domagać się odpowiedniego obniżenia alimentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX