Węgrzynowski Łukasz, Konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej dla ważności całej umowy kredytowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej dla ważności całej umowy kredytowej

Nawet po wydaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) w praktyce orzeczniczej wciąż występują rozbieżności co do oceny wpływu abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) dla ważności całej umowy kredytu udzielonego w CHF. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, abuzywność klauzuli indeksacyjnej oznacza nieważność umowy. Drugie stanowisko przyjmuje, że możliwe jest wówczas uznanie, iż umowa pozostaje ważna jako kredyt udzielony w złotówkach. Pojawił się też pogląd przyjmujący, że skutkiem abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) jest możliwość unieważnienia całej umowy. Ta rozbieżność ma bardzo istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej. Wpływa zarówno na kształt żądania pozwu a więc na sposób dochodzenia ochrony sądowej przez kredytobiorcę, jak też na zasady rozliczeń stron w związku z abuzywnością klauzuli indeksacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX