Partyk Tomasz, Konsekwencje procesowe nieprawidłowego określenia przez stronę rodzaju wnoszonego środka zaskarżenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Konsekwencje procesowe nieprawidłowego określenia przez stronę rodzaju wnoszonego środka zaskarżenia

W orzecznictwie dostrzec można sprzeczne poglądy co do tego, czy błędne oznaczenie rodzaju wnoszonego środka zaskarżenia może być poczytane za oczywistą niedokładność w rozumieniu art. 130 § 1 k.p.c., czy też jest to wybór przez stronę nieprawidłowego środka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX