Krudysz Marcin, Konsekwencje procesowe naruszenia zakazu występowania w postępowaniu apelacyjnym z nowymi roszczeniami

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Konsekwencje procesowe naruszenia zakazu występowania w postępowaniu apelacyjnym z nowymi roszczeniami

Na podstawie art. 383 k.p.c., w postępowaniu apelacyjnym nie można występować z nowymi roszczeniami. W z związku z tym, w procedurze cywilnej pojawiły się rozbieżności odnośnie konsekwencji procesowych naruszenia wyżej wymienionego zakazu występowania w postępowaniu apelacyjnym z nowymi roszczeniami. W szczególności chodzi o to, czy apelacja zawierająca nowe roszczenia powinna podlegać oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. czy też odrzuceniu na podstawie art. 373 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX