Partyk Aleksandra, Konkurencyjność przedsiębiorców jako wyznacznik zakresu ochrony nazwy przedsiębiorstwa (firmy)

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Konkurencyjność przedsiębiorców jako wyznacznik zakresu ochrony nazwy przedsiębiorstwa (firmy)

W orzecznictwie zauważyć można dwa przeciwstawne stanowiska w przedmiocie znaczenia konkurencyjności przedsiębiorstw dla możliwości poszukiwania ochrony swojej firmy (nazwy) w przypadku używania przez innego przedsiębiorcę takiej samej lub istotnie podobnej firmy bądź znaku towarowego. Według pierwszego z poglądów judykatury warunkiem stwierdzenia naruszenia prawa do nazwy przedsiębiorstwa jest realna konkurencyjność przedsiębiorstw, która zachodzi wówczas, gdy podmioty działają na tym samym obszarze i w tej samej bądź zbliżonej sferze produkcji lub usług. Zapatrywanie przeciwne odwołuje się do szerokiego pojęcia przedsiębiorstwa konkurencyjnego, podkreślając, iż ryzyko wprowadzenia klientów w błąd nie jest wyłączone nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa nie działają na tym samym obszarze i w tej samej lub podobnej sferze produkcji, usług czy handlu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX