Konieczność wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę - OpenLEX

Koralewski Michał, Konieczność wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Konieczność wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Przepis art. 37 ust. 1 pr. bud. stanowi, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Przepis ten nie wskazuje wszakże, czy konieczne jest wydawanie decyzji potwierdzającej wskazany fakt. W orzecznictwie pojawiły się aż trzy poglądy w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX