Koralewski Michał, Konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przed wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przed wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zgodnie z ustawą o własności lokali, samodzielność lokalu użytkowego lub mieszkalnego stwierdzana jest w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę, w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Sporne w doktrynie i orzecznictwie nadal pozostaje, czy przed wystąpieniem o takie zaświadczenie niezbędne jest uprzednie uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym dany lokal się znajduje. Obecnie widoczne są dwa przeciwne sobie poglądy. Zgodnie z pierwszy, jest to niezbędne. Drugi zaś wskazuje na brak kompetencji organu administracyjnego do domagania się przedłożenia takiego pozwolenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX