Pacura Marcin, Kompetencja Ministra Obrony Narodowej do delegowania sędziego sądu wojskowego do innego sądu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Kompetencja Ministra Obrony Narodowej do delegowania sędziego sądu wojskowego do innego sądu

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność dotycząca możliwości skutecznego powierzenia (w trybie art. 268a k.p.a.) przez Ministra Obrony Narodowej załatwiania spraw w jego imieniu, w zakresie delegowania sędziów sądu wojskowego do innego sądu (na zasadzie art. 26 § 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych), innemu, upoważnionemu przez siebie pracownikowi tego Ministerstwa, a więc również dyrektorowi odpowiedniego departamentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX