Walczyński Ignacy, Kolejność rozpoznania wniosków o wpis w księdze wieczystej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Kolejność rozpoznania wniosków o wpis w księdze wieczystej

W sprawach, w których rozpoznanie wniosku o wpis hipoteki przymusowej następuje po rozporządzeniu przez dłużnika prawem własności nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego, zarysowały się rozbieżne stanowiska w orzecznictwie. Rozbieżności dotyczą kwestii, czy przy rozpoznawaniu wniosku o wpis w księdze wieczystej decydujące znaczenie ma stan rzeczy w chwili orzekania (art. 316 § 1 k.p.c.), czy też wobec szczególnego charakteru postępowania o wpis decyduje stan rzeczy z chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX