Kierowca-konduktor autobusu PKS jako funkcjonariusz publiczny - OpenLEX

Pacura Marcin, Kierowca-konduktor autobusu PKS jako funkcjonariusz publiczny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Kierowca-konduktor autobusu PKS jako funkcjonariusz publiczny

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości uznania kierowcy-konduktora autobusu PKS za funkcjonariusza publicznego. Powyższy problem powstał na gruncie art. 120 § 11 kodeksu karnego z 1969 r., a w konsekwencji za podmiot chroniony normą art. 233 d.k.k., lecz w pewnej mierze może mieć zastosowanie do aktualnego stanu prawnego (vide: podsumowanie niniejszego opracowania).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX