Katalog przestępstw objętych zgodą następczą z art. 168b k.p.k. - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Katalog przestępstw objętych zgodą następczą z art. 168b k.p.k.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Katalog przestępstw objętych zgodą następczą z art. 168b k.p.k.

Tzw. zgoda następcza na wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej dotyczy sytuacji, w której w toku takiej kontroli (np, podsłuchu) uzyskano materiał świadczący o popełnieniu przestępstwa innego niż objęte zarządzeniem o przeprowadzaniu tej kontroli. Materiał ten może być wykorzystany jako dowód w postępowaniu karnym, ale pod warunkiem wyrażenia przez odpowiedni organ zgody ex post, a więc następczej. Przed 15 kwietnia 2016 r. zgody tej udzielał sąd na podstawie art. 19 ust. 15c ustawy o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067) i choćby z racji umiejscowienia tego przepisu nie było wątpliwości, że zgoda ta może dotyczyć tylko przestępstwa wymienionego w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, czy też w odpowiednikach tego przepisu w ustawach o innych służbach (tzw. przestępstwa katalogowego). W ramach nowelizacji k.p.k. z dniem 15 kwietnia 2016 r. uchylono art. 19 ust. 15c ustawy o Policji, a w jego miejsce wszedł w życie art. 168b k.p.k., zgodnie z którym zgodę następczą wyraża prokurator, a może ona dotyczyć "innego przestępstwa ściganego z urzędu".

Przepis art. 168b k.p.k. z miejsca wywołał, zwłaszcza w doktrynie, mnóstwo wątpliwości Jedną z nich jest pytanie, czy zgoda następcza z art. 168b k.p.k. dotyczyć może wszystkich przestępstw ściganych z urzędu, czy tylko przestępstw katalogowych (w powyższym rozumieniu). Jak odpowiadają na to pytanie sądy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX