Gabriel-Węglowski Michał, Karalność spowodowania wypadku komunikacyjnego o różnym stopniu obrażeń u pokrzywdzonych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Karalność spowodowania wypadku komunikacyjnego o różnym stopniu obrażeń u pokrzywdzonych

W ruchu drogowym często zdarza się sytuacja, w której dochodzi do wypadku drogowego, w którym jeden lub wielu pokrzywdzonych odnosi obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kk (powyżej 7 dni), a inny poniżej 8 dni (tzw. lekkie obrażenia). Rodzi to pytanie o sposób kwalifikacji prawnej takiego czynu. Zaistniały tu dwa różne poglądy, choć podkreślić trzeba, ze drugi z nich odnosi się do innego stanu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX