Inicjatywa powołania biegłego z zakresu seksuologii - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Inicjatywa powołania biegłego z zakresu seksuologii

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Inicjatywa powołania biegłego z zakresu seksuologii

W judykaturze, i to już na gruncie k.p.k. z 1969 r., pojawił się, mało może eksponowany, ale zauważalny, spór dotyczący inicjatywy formalnej w powołaniu biegłego z zakresu seksuologii. Ówczesne przepisy procedury karnej nie regulowały w zasadzie tej kwestii, poza ogólną treścią przepisów o roli biegłego w procesie karnym. Wejście w życie k.p.k. 1997 r., choć poszerzyło zakres regulacji, nie usunęło wątpliwości, a może nawet je pogłębiło. Osią sporu jest kwestia czy powołanie biegłego tej specjalności wymaga uprzednio powołania biegłych z zakresu psychiatrii i następnie ich wniosku o poszerzenie zakresu opiniowania o dziedzinę seksuologii, czy te należy to w pełni do sfery inicjatywy dowodowej organu procesowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX