Partyk Aleksandra, Granice integralności wyroku rozwodowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Granice integralności wyroku rozwodowego

Wyrok orzekający o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód objęty jest tzw. zasadą integralności, co oznacza że należy traktować go jako całość, a zaskarżenie tylko niektórych rozstrzygnięć jest równoznaczne z zakwestionowaniem całego wyroku. W praktyce zakres integralności wyroku rozwodowego budzi jednak niekiedy wątpliwości. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym integralność wyroku rozwodowego obejmuje orzeczenie o winie lub braku winy w rozkładzie pożycia. Z drugiej strony ugruntowało się stanowisko, wedle którego nie jest objęte integralnością wyroku rozstrzygnięcie dotyczące sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisji lub podziału majątku wspólnego, a zaskarżenie wyroku rozwodowego jedynie co do tych kwestii nie stoi na przeszkodzie uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego w pozostałym zakresie. Spornym w orzecznictwie jest natomiast, czy integralność wyroku rozwodowego obejmuje orzeczenia dotyczące obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci rozwodzących się małżonków. Z jednej strony wskazuje się, że tego rodzaju rozstrzygnięcia sądu nie są objęte integralnością wyroku rozwodowego, skoro roszczenia alimentacyjne mogą podlegać rozpoznaniu także w odrębnym procesie. Z drugiej strony podkreśla się, że sytuacja dzieci jest również przesłanką orzeczenia o samym rozwodzie i z tego wyprowadza się niedopuszczalność uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie w razie zaskarżenia rozstrzygnięć alimentacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX