Formułowanie zarzutu sprzeczności powództwa z zasadami współżycia społecznego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Formułowanie zarzutu sprzeczności powództwa z zasadami współżycia społecznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Formułowanie zarzutu sprzeczności powództwa z zasadami współżycia społecznego

W orzecznictwie dostrzec można rozbieżne stanowiska odnośnie tego, czy stawiając zarzut, iż powództwo jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, strona pozwana powinna w sposób skonkretyzowany i precyzyjny wskazać, jakie zasady moralnego i słusznego zachowania zostały w danym przypadku naruszone. Według pierwszego poglądu, żądając zastosowania przez sąd art. 5 k.c. lub art. 8 k.p., strona powinna wskazać, jaką zasadę współżycia społecznego naruszył jej przeciwnik procesowy i również sąd ma obowiązek skonkretyzować tę zasadę w uzasadnieniu wyroku. Druga z koncepcji orzeczniczych wskazuje natomiast, iż wymogiem zastosowania przez sąd orzekający art. 5 k.c. lub art. 8 k.p. nie jest sprecyzowanie i oznaczenie naruszonej zasady współżycia społecznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX