Walczyński Ignacy, Forma zgody inwestora do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Forma zgody inwestora do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą

Rozbieżności w orzecznictwie, dotyczą ustalenia formy zgody inwestora do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, jaka wymagana jest przez art. 6471§ 2 i 3 k.c. W orzecznictwie Sądu Najwyższego można spotkać stanowisko, zgodnie z którym zgoda inwestora powinna być udzielona w tej samej formie, która jest wymagana do ważności czynności, której dotyczy. Według drugiego stanowiska, zgoda inwestora może być udzielona w każdy sposób, który dostatecznie ją uzewnętrznia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX