Krudysz Marcin, Forma „rozpatrzenia wniosku” o udzielenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Forma „rozpatrzenia wniosku” o udzielenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na wokandzie wojewódzkich sądów administracyjnych pojawiły się rozbieżności odnośnie tego, jaka jest forma „rozpatrzenia wniosku” złożonego na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Według jednego stanowiska, załatwienie sprawy w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy, następuje w formie decyzji administracyjnej, według drugiego ma ono formę innego aktu czy czynności podlegającej kognicji sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), w końcu ostatnie ze stanowisk odrzuca oba poprzednie, nie określając jednak właściwej formy, posługując się jedynie ogólnym pojęciem „pisma”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX