Forma oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku lub jego braku oraz... - OpenLEX

Mejka Anna, Forma oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku lub jego braku oraz oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w sprawie o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Forma oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku lub jego braku oraz oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w sprawie o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Przepis art. 1019 § 1 pkt 1 k.c. stwierdza, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku lub jego niezłożenia oraz oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być złożone przed sądem. W orzecznictwie jest przedmiotem sporu, co należy rozumieć przez pojęcie „przed sądem” zawarte w przywołanym przepisie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX