Gabriel-Węglowski Michał, Forma odmowy zeznań przez świadka, któremu przysługuje takie uprawnienie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Forma odmowy zeznań przez świadka, któremu przysługuje takie uprawnienie

Przepisy kodeksu postępowania karnego nie zawierają jednoznacznego stanowiska, co do formy złożenia oświadczenia przez osobę uprawnioną do odmowy składania zeznań. Ustawa zezwala na składanie oświadczeń alternatywnie, na piśmie lub ustnie do protokołu (art. 116), ale dotyczy stron. Jednocześnie nakłada na każdą osobę wezwaną w charakterze świadka obowiązek stawiennictwa i złożenia zeznań (art. 177 § 1). Stąd, w orzecznictwie pojawiają się rozbieżności w sferze konsekwencji, jakie płyną z tych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX