Chabel Cezary, Forma doręczenia dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualna
Autor:

Forma doręczenia dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

W orzecznictwie sądów administracyjnych występuje rozbieżność dotycząca wykładni art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Osią problemu jest forma, w jakiej właściwy organ winien zawiadomić dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej, co rzutuje na sposobie obliczania terminu do zaskarżenia wskazanej decyzji. Część judykatury opowiada się za stanowiskiem, że termin do zaskarżenia decyzji dla dotychczasowego właściciela (bądź użytkownika wieczystego) biegnie od daty doręczenia indywidualnego zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odmienne stanowisko wskazuje, że na etapie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wszystkie strony postępowania (w tym wskazane kategorie podmiotów) zawiadamiane są o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX