Partyk Aleksandra, Firma spółki cywilnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Firma spółki cywilnej

O ile w aktualnym orzecznictwie nie budzi poważniejszych wątpliwości to, że spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, o tyle brak jednolitego stanowiska odnośnie ochrony nazwy spółki cywilnej na gruncie zasad prawa firmowego. Z jednej strony wskazuje się, że spółka cywilna może funkcjonować pod nazwą, jaką stanowią imiona i nazwiska jej wspólników (jeśli są osobami fizycznymi) lub nazwy - firmy wspólników (jeśli są osobami prawnymi). Z drugiej strony przyjmuje się dopuszczalność oznaczenia spółki cywilnej nazwą fantazyjną, która jednak nie korzysta z ochrony prawnej właściwej dla firmy. Trzecie stanowisko dopuszcza natomiast zwarcie w firmach każdego wspólnika takiej samej nazwy fantazyjnej, przez co nazwa ta - jako element firm wspólników - będzie podlegała ochronie prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX