Dulewicz Katarzyna, Finansowanie świadczeń dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Finansowanie świadczeń dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność co do tego, czy pracodawca może finansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia dla pracowników przyznając je na zasadzie powszechności, a nie w oparciu o kryteria socjalne. Zgodnie z jednym z poglądów, pracodawca powinien za każdym razem stosować kryterium socjalne, ponieważ ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie zezwala na przyznanie wszystkim zatrudnionym świadczeń w takiej samej wysokości, z pominięciem indywidualnej analizy sytuacji pracowników. Drugie stanowisko wyrażone w orzecznictwie wskazuje, że pracodawca powinien brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną pracowników tylko w odniesieniu do ulgowych świadczeń i usług. Korzystanie z form działalności socjalnej jak np. spotkania integracyjne nie może być uzależnione od kryterium socjalnego. Zaprzeczałoby to istocie takiego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX