Janczukowicz Krzysztof, Działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako motywacja zasługująca na szczególne potępienie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako motywacja zasługująca na szczególne potępienie

Zwrot „w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie” występuje w art. 148 § 2 pkt 3 k.k., określającym typ kwalifikowany zabójstwa, oraz w art. 40 § 2 k.k., stanowiącym podstawę orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. Czy można uznać, że motywacja ta zachodzi, jeśli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX