Pacura Marcin, Krudysz Marcin, Dysponowanie przez spółdzielnię nieruchomością w celach budowlanych a zgoda właścicieli

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Dysponowanie przez spółdzielnię nieruchomością w celach budowlanych a zgoda właścicieli

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca tego, czy sprawowany przez spółdzielnię mieszkaniową zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, bez potrzeby uzyskania przez zarządcę zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX