Droga realizacji postulatu ochrony strony działającej w zaufaniu do sądu - OpenLEX

Krudysz Marcin, Droga realizacji postulatu ochrony strony działającej w zaufaniu do sądu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Droga realizacji postulatu ochrony strony działającej w zaufaniu do sądu

Nie budzi zastrzeżeń to, że strona, która zmylona nieprawidłowymi działaniami sądu złożyła niewłaściwy środek odwoławczy i - z tego powodu - nie dotrzymała terminu przewidzianego dla środka właściwego, nie może ponosić negatywnych konsekwencji wadliwych czynności sądu. Niniejszy problem i powstałe w związku z tym rozbieżności dotyczą natomiast kwestii drogi realizacji postulatu ochrony strony działającej w zaufaniu do sądu. W szczególności chodzi o to, czy strona powinna inicjować postępowanie o przywrócenie terminu, czy też takie postępowanie jest zbędne, a wadliwemu pismo powinno zostać rozpoznane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX