Janczukowicz Krzysztof, Dotychczasowa niekaralność - wpływ na wymiar kary

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dotychczasowa niekaralność - wpływ na wymiar kary

W odróżnieniu od uprzedniej karalności, stanowiącej bezdyskusyjną okoliczność obciążającą, znaczenie dotychczasowej niekaralności dla wymiaru kary nie jest oczywiste. Nie od rzeczy byłoby stwierdzenie, że niekaralność jest przecież zakładanym standardem społecznym, którego dotychczasowe spełnianie nie musi premiować sprawcy pierwszego w życiu przestępstwa. Z drugiej strony, art. 53 § 2 k.k. nakazuje brać pod uwagę przy wymiarze kary m.in. "sposób życia przed popełnieniem przestępstwa". Sądy, w oparciu o ten przepis, rutynowo wymieniają więc niekaralność jako okoliczność uwzględnianą przy wymiarze kary. Warto przyjrzeć się zawartym w wyrokach wypowiedziom w tej kwestii i spróbować na ich podstawie wyciągnąć jakieś możliwie precyzyjne wskazówki dotyczące wymiaru kary.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX