Pacura Marcin, Dostęp ławników do informacji niejawnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Dostęp ławników do informacji niejawnych

Prezentowana rozbieżność linii orzeczniczych dotyczy dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, ławników sądów powszechnych lub sądów wojskowych orzekających w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących świadka incognito (art. 184 § 1 i 2 k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX