Doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, będącej podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości... - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, będącej podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wspólnej małżonków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, będącej podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wspólnej małżonków

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą zagadnienia, czy doręczona zobowiązanemu decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej zobowiązanego i jego małżonka. W stanie prawnym przed wejściem w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075 - dalej jako ustawa z dnia 28 czerwca 2009 r.) w odniesieniu do hipoteki przymusowej kaucyjnej, gdy wpis miał nastąpić w oparciu o nieostateczną i zaskarżalną decyzję o wymiarze składek, Sąd Najwyższy dopuścił wpisanie tej hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej małżonków mimo, że podstawą wpisu była decyzja doręczona jedynie dłużnikowi. Równolegle prezentowane było stanowisko przeciwne, zgodnie z którym doręczona tylko podatnikowi decyzja nie może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej zobowiązanego i jego małżonka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?