Kudła Jacek, Dopuszczalność wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym

W orzecznictwie sądowym wykształciło się wiele odmiennych, stanowisk prawnych dotyczących oceny dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Zatem wymagają one przedstawienia w formie linii orzeczniczej, tym bardziej, że kodeks postępowania cywilnego nie normuje problematyki wykorzystania dowodów nielegalnych tzw. „owoców z zatrutego drzewa”. Do wybranych orzeczeń sądowych należy zaliczyć te, w których sądy zgodnie uznają, że dowody elektroniczne (w tym dowody cyfrowe), co do zasady są dopuszczalne i mogą być przeprowadzone i wykorzystane w postępowaniu cywilnym. Odpowiednio nawet jeśli zostały uzyskane sprzecznie z prawem. Jednak odmienna ocena sądów dotyczy dowodów elektronicznych uzyskanych w sposób podstępny (nielegalny). Ponadto wyjaśnienia wymaga pojęcie: nagrania rozmów, o którym mowa we wszystkich wymienionych orzeczeniach. W przeszłości rozmowy rejestrowane były na taśmie magnetofonowej. Współcześnie jako dokument elektroniczny w procesie cywilnym, należy traktować elektroniczny nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Zatem po spełnieniu wymagań procesowych w postępowaniu cywilnym, dowód cyfrowy stanowi – informacja zapisana lub transmitowana w formie cyfrowej. Informacja ta może być, po pierwsze: zapisana na nośniku, czyli np. na karcie pamięci telefonu - smartfona, tabletu, laptopa itd., w postaci pliku lub plików. Po drugie: transmitowana w formie cyfrowej, czyli trwale nie związana z nośnikiem (transmisja kablowa oraz światłowodowa – internet szerokopasmowy). Pliki zawierają dane o różnej treści i formacie, mogą to być więc pliki graficzne, a także pliki dźwiękowe oraz audiowizualne wytworzone przez użytkownika za pomocą dyktafonu czy telefonu komórkowego.

Poniżej przedstawione poglądy sądów, kształtują orzecznictwo dotyczące dopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania takich dowodów. Dodatkowo przywołano stanowiska sądów z tego zakresu, znajdujące odpowiednio zastosowanie w Kodeksie pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX