Janczukowicz Krzysztof, Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie sposobu przechowywania dowodów źródłowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie sposobu przechowywania dowodów źródłowych

Czy podatnicy mają prawo domagać się wydania indywidualnej interpretacji podatkowej akceptującej ich sposób sporządzania lub przechowywania dowodów księgowych, na podstawie których dokonują rozliczeń podatkowych? Okazuje się, że sądy udzielają sprzecznych odpowiedzi na to pytanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX