Janczukowicz Krzysztof, Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych

W 2019 r. w polskim systemie podatkowym wprowadzono instytucję obowiązkowego informowania o schematach podatkowych (art. 86a-86o, czyli Rozdział 11a Działu III o.p. o zobowiązaniach podatkowych), określaną często skrótem MDR (z ang. mandatory disclosure rules). Podatnicy zaczęli w związku z tym składać wnioski o wydanie interpretacji podatkowej, pytając czy w danej sytuacji mają obowiązek zaraportowania schematu. Okazało się, że Dyrektor KIS, jako organ interpretujący, odmawia wydawania interpretacji w tej kwestii. Jak podchodzą do tego sądy, do których podatnicy zaskarżają taką odmowę? Okazuje się, że rozbieżnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX