Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wskazania w pozwie adresu miejsca pracy pozwanego (uczestnika)

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym jeżeli stroną pozwaną (uczestnikiem postępowania nieprocesowego) jest osoba fizyczna, to koniecznym jest wskazanie w pozwie jej adresu zamieszkania. Natomiast wskazanie adresu jej zakładu pracy jest niewystarczające. Dostrzec jednak należy również pogląd przeciwny, dopuszczający wskazanie miejsca zatrudnienia strony przeciwnej, jeżeli ustalenie jej miejsca zamieszkania jest niemożliwe lub poważnie utrudnione; w przeciwnym bowiem razie dojść może nawet do pozbawienia powoda (wnioskodawcy) prawa do sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?