Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wpisu hipoteki przymusowej na podstawie odpisu tytułu wykonawczego

Zgodnie z art. 109 ust. 1 u.k.w.h., wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawę wpisu hipoteki przymusowej mogą stanowić tytuły wykonawcze wydane zarówno w sądowym (art. 776 k.p.c.), jak i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym(art. 27 § 1-3 u.p.e.a.). W związku z tym w orzecznictwie zarysowała się rozbieżność stanowisk odnośnie możliwości dokonania wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na podstawie odpisu tytułu wykonawczego. Można wskazać tutaj na dwa kierunki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację