Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność ustanowienia użytkowania wieczystego na udziale we współwłasności nieruchomości

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny dopuszczalności ustanowienia użytkowania wieczystego na udziale we współwłasności nieruchomości. Nie ma jednolitej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, różna jest praktyka organów administracji publicznej, brak jest też wyraźnych regulacji prawnych w tym zakresie. Kwestia ta rodzi szczególne trudności praktyczne w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokalu, ustalaniem reguł powiązania prawa do lokalu z prawem do gruntu czy też kształtem i funkcją nieruchomości wspólnej. Pojawia się również w ramach problematyki zniesienia współwłasności. Ponadto, ustanawianie użytkowania wieczystego na udziale we współwłasności nieruchomości jest rozwiązaniem przyjmowanym przy stosowaniu przepisów dotyczących dekretu warszawskiego, zwłaszcza gdy wnioskodawca dekretowy nie dysponuje pełnią praw do budynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację