Partyk Aleksandra, Dopuszczalność ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

W orzecznictwie można dostrzec dwa przeciwstawne poglądy odnoszące się do dopuszczalności ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Według pierwszego stanowiska judykatury, nie ma przeszkód dla ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, bowiem służebność ta jest podobna do służebności gruntowych. Według drugiego zapatrywania, ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego jest niedopuszczalne, gdyż służebność ta ma dawać stabilne uprawnienie przedsiębiorstwu przesyłowemu, a co za tym idzie obciążać nieruchomość (własność), a nie ustanowione na niej prawo użytkowania wieczystego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX