Węgrzyn Gabriel, Dopuszczalność uruchomienia nadzwyczajnego trybu weryfikacji legalności decyzji administracyjnej, na którą wniesiono skargę do sądu administracyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność uruchomienia nadzwyczajnego trybu weryfikacji legalności decyzji administracyjnej, na którą wniesiono skargę do sądu administracyjnego

Po wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na decyzję powstaje stan zawisłości sprawy przed sądem. Sąd kontroluje legalność decyzji w takim kształcie, w jakim została ona wydana, uwzględniając – co do zasady – stan faktyczny i prawny istniejący w dniu wydania decyzji. Niejasne jest jednak, czy w takim przypadku organ administracji może – z urzędu lub na wniosek strony – uruchomić któryś z nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji administracyjnej, określonych w art. 145 i art. 156 k.p.a. W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażane są w tej kwestii rozbieżne stanowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX