Dopuszczalność umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej - OpenLEX

Krudysz Marcin, Dopuszczalność umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej

Na gruncie art. 389 k.c., określającego istotę umowy przedwstępnej, wyłonił się problem w orzecznictwie Sądu Najwyższego, dotyczący dopuszczalności zawarcia umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej. Według jednego stanowiska dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej; stanowisko przeciwne taką możliwość neguje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX