Kucharski Dominik, Dopuszczalność udostępnienia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność udostępnienia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

W orzecznictwie istnieje rozbieżność stanowisk, w kwestii tego, czy do udostępnienia na wniosek wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków może dojść w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według jednego poglądu, udostępnienie na wniosek wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków powinno nastąpić na mocy przepisów szczególnych ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wedle poglądu przeciwnego, informacje w tym zakresie są jawne i ich udostępnienie może nastąpić na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX