Walczyński Ignacy, Dopuszczalność stosowania przepisów ogólnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w sprawach wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania przepisów ogólnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w sprawach wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego

W orzecznictwie sądów administracyjnych istnieją zasadnicze rozbieżności w kwestii dopuszczalności stosowania przepisów ogólnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych (przepisów Działu IVa k.p.a.) w sprawach wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z pierwszym poglądem przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych zawarte w Dziale IVa k.p.a. nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi. W wielu orzeczeniach prezentowany jest pogląd przeciwny, zgodnie z którym przepisy Działu IVa k.p.a. dotyczące administracyjnych kar pieniężnych mają zastosowanie w sprawach dotyczących nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX