Partyk Tomasz, Dopuszczalność stosowania art. 5 k.c. w sprawie o zniesienie współwłasności lub dział spadku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania art. 5 k.c. w sprawie o zniesienie współwłasności lub dział spadku

Ukształtowały się dwa sprzeczne poglądy co do dopuszczalności oddalenia wniosku w przedmiocie zniesienia współwłasności lub działu spadku, z uwagi na sprzeczność działu z zasadami współżycia społecznego. W judykaturze dominuje stanowisko o dopuszczalności, w przypadkach wyjątkowych, stosowania art. 5 k.c. w sprawach tego rodzaju, jako podstawy oddalenia wniosku. Mniejszościowy pogląd, spotykany w odosobnionym orzecznictwie, wyłączający tę dopuszczalność, posiada z kolei poważne poparcie przedstawicieli nauki prawa i komentatorów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX