Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 4 k.c. przy ustalaniu zasad rozliczenia stron w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej)

Zarówno stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF wskutek abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) jak też samo stwierdzenie bezskuteczności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) otwiera kwestię rozliczenia stron z tytułu świadczeń spełnianych na podstawie nieważnej umowy albo bezskutecznej klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej). Podstawą prawną rozliczeń są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, w szczególności o świadczeniu nienależnym. W praktyce orzeczniczej pojawiły się rozbieżności co do możliwości ograniczenia czy nawet oddalenia żądania kredytobiorcy na podstawie art. 411 pkt 4 k.c. Zgodnie z tym przepisem nie można żądać zwrotu świadczenia, które zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?