Węgrzynowski Łukasz, Dopuszczalność skutecznego wystąpienia przez bank z żądaniem zapłaty wynagrodzenia przez kredytobiorcę za korzystanie z kapitału uzyskanego w następstwie nieważnej umowy kredytu frankowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność skutecznego wystąpienia przez bank z żądaniem zapłaty wynagrodzenia przez kredytobiorcę za korzystanie z kapitału uzyskanego w następstwie nieważnej umowy kredytu frankowego

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego wskutek abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) otwiera kwestię rozliczenia stron z tytułu świadczeń spełnianych na podstawie tej umowy. Wiąże się z tym szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jedną z nich jest dopuszczalność wystąpienia przez bank z żądaniem zapłaty wynagrodzenia przez kredytobiorcę za korzystanie z kapitału uzyskanego w następstwie nieważnej umowy. Można wskazać zarówno orzeczenia dopuszczające skuteczne wystąpienie z takim żądaniem jak i wykluczające takie rozwiązanie. Kwestia ta musi przez rozpatrzona z perspektywy prawa europejskiego jak i prawa polskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX