Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach dotyczących ujawniania praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny czy przysługuje skarga kasacyjna w sprawach dotyczących ujawniania praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej. Zagadnienie ściśle łączy się z wykładnią art. 5191 § 1 k.p.c., w szczególności z oceną czy orzeczenie w przedmiocie wpisu w księdze wieczystej roszczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 k.w.h., stanowi orzeczenie co do istoty sprawy w rozumieniu tego przepisu. Chodzi przede wszystkim o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, o przeniesienie albo ustanowienie użytkowania wieczystego oraz roszczenia o ustanowienie hipoteki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację