Partyk Aleksandra, Dopuszczalność sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną w przypadku jej uprzedniego zniesienia w drodze umowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną w przypadku jej uprzedniego zniesienia w drodze umowy

W orzecznictwie dostrzec można dwa sprzeczne poglądy odnośnie dopuszczalności żądania zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną, jeżeli doszło już do zniesienia tej wspólności w drodze umowy pomiędzy małżonkami z inną (późniejszą) datą. Według pierwszej koncepcji jest to niedopuszczalne, bowiem nie można znosić czegoś, co już nie istnieje, zaś kwestia daty, z jaką wspólność majątkowa ustała nie ma znaczenia samoistnego. Drugie stanowisko dopuszcza sądowne zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną mimo wcześniejszego jej umownego zniesienia, jako że określenie momentu, z jakim wspólność ustała ma jednak znaczenie autonomiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX