Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność przeznaczenia środków z funduszu remontowego na inny cel, w tym bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej i inwestycje.

Katalog kosztów zarządu nieruchomością wspólną o którym mowa w art. 14 u.w.l. nie ma charakteru zamkniętego, wszystkie jednak muszą one być związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Podstawową kategorią kosztów, powszechnie funkcjonującą we wspólnotach mieszkaniowych są wydatki na remonty i bieżącą konserwację. Środki na ten cel są z reguły gromadzone w ramach wyodrębnionego funduszu remontowego. Jego status prawny nie został co prawda uregulowany, ale przyjmuje się, że wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o jego utworzeniu, a także określić zasady gromadzenia oraz dysponowania środkami przez zarząd wspólnoty. Nie budzi też kontrowersji stanowisko, że zgromadzone w funduszu środki stanowią majątek wspólnoty mieszkaniowej, która jest ich dysponentem. Niejednolicie postrzegana jest natomiast możliwość wykorzystania środków zgromadzonych w funduszu remontowym na inny cel. Należy wskazać tutaj dwa kierunki orzecznicze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację