Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność przeniesienia na wspólnotę mieszkaniową w drodze umowy przelewu uprawnień z tytułu rękojmi za wady nieruchomości wspólnej

W orzecznictwie sądowym pojawiły się rozbieżności w zakresie oceny czy wspólnota mieszkaniowa ma legitymację czynną do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady nieruchomości wspólnej. Nie budzi wątpliwości, że wspólnota nie ma legitymacji z mocy ustawy, skoro uprawnienia z tytułu rękojmi wynikają z umów zawartych przez nabywców lokali ze sprzedającym. Natomiast nie jest jasne, czy właściciel lokalu może przenieść te uprawnienia na wspólnotę mieszkaniową w drodze przelewu wierzytelności. Przedstawione rozbieżności ściśle łączą się z problematyką zakresu zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?