Partyk Tomasz, Dopuszczalność przedstawienia Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postępowaniu zażaleniowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność przedstawienia Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postępowaniu zażaleniowym

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym dopuszczalne jest przedstawienie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, które ujawniło się w postępowaniu zażaleniowym. Art. 390 k.p.c. usytuowany wśród przepisów o postępowaniu apelacyjnym, znajduje bowiem, zgodnie z art. 397 § 2 k.p.c., odpowiednie zastosowanie również przy rozpoznawaniu zażalenia. Sąd Najwyższy wskazuje jednak również, że z uwagi na specyfikę postępowania zażaleniowego, dotyczącego kwestii incydentalnych, zagadnienie prawne, choć musi pozostawać w bezpośrednim związku z istotą zażalenia, nie może jednak dotyczyć podstawy prawnej samego roszczenia co do istoty sprawy. Nie jest bowiem dopuszczalne, by w postępowaniu wpadkowym nadawać kierunek rozstrzygnięciu co do meritum sporu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX