Sondej Marek Zbigniew, Dopuszczalność pracowniczego zatrudnienia jedynego wspólnika spółki z o.o.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność pracowniczego zatrudnienia jedynego wspólnika spółki z o.o.

Najistotniejszą kwestią przy ustalaniu istnienia stosunku pracy jest oprócz stwierdzenia osobistego świadczenia pracy i wypłacania wynagrodzenia ocena, czy występuje pracownicze podporzadkowanie, a więc wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. Z tego punktu widzenia, w kwestii jednoosobowej spółki z o.o. wydaje się dominować pogląd iż jedyny wspólnik spółki, pełniący jednocześnie funkcję członka zarządu co do zasady nie może pozostawać z tą spółką w stosunku pracy. Oznaczałoby to bowiem iż ta sama osoba fizyczna występowałaby równocześnie w kilku różnych rolach: w roli jedynego wspólnika (jedynego udziałowca), osoby wykonującej wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, jednoosobowego zarządu, w tym też jego prezesa, oraz w charakterze pracownika spółki, którego obowiązki w istocie mogą się pokrywać z zadaniami należącymi do zarządu spółki. Nie można jednak wykluczyć takich stanów faktycznych, iż stosunek między spółką, a wspólnikiem spełnia przesłanki istnienia stosunku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX